Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Zapraszamy wszystkich Państwa na spotkanie poświęcone „Guliwerowi” – pierwszemu profesjonalnemu pismu o literaturze dla dzieci i młodzieży. Powstało ono w roku 1991 z inicjatywy prof. Joanny Papuzińskiej, wybitnej badaczki tego obszaru literatury, autorki wielu prac i artykułów naukowych poświęconych tej dziedzinie, wieloletniej wykładowczyni przedmiotu na Uniwersytecie Warszawskim, a także znanej pisarki i poetki tworzącej przede wszystkim dla młodego czytelnika. Joanna Papuzińska została też redaktorką naczelną pisma, a jego sekretarzynią – Maria Marjańska-Czernik, która wzięła na siebie obowiązki związane z produkcją i dystrybucją „Guliwera”. Korektą pisma zajęła się redaktorka „Nowych Książek” Irena Bolek. Każdy numer „Guliwera” powstawał też przy współudziale kolegium redakcyjnego, w którego skład weszli: Zofia Beszczyńska, Irena Bolek, Anna Horodecka,

dr Anna Maria Krajewska, Maria Kulik, prof. Grzegorz Leszczyński, dr Grażyna Lewandowicz, dr Danuta Świerczyńska-Jelonek, Barbara Tylicka, Agnieszka Tyszka. Po objęciu kierownictwa Muzeum Książki Dziecięcej do tego grona dołączyła Ewa Gruda.

zaproszenie wyzsza jakosc Rozmowa KNTDD ywot Guliwera Gruda Papuziska4

Warszawska edycja pisma ukazywała się do roku 2002. Później „Guliwer” znalazł swoje miejsce w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, a jego redaktorem naczelnym został prof. Jan Malicki.
Spotkanie w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy będzie poświęcone warszawskiemu żywotowi „Guliwera”. Poprowadzi je red. Ewa Gruda.Szukaj na stronie